September 2022 - Natuur Fotografen Hoge Dijken

Ga naar de inhoud
Galerijen > 2022
September 2022


De v.z.w. "De Vrienden van de Hoge dijken" werd gesticht in 1993 met als doel organisatie en coördinatie van de natuureducatie in en rond het natuurreservaat Hoge Dijken. Toen was er in Vlaanderen maar één grote natuurfotoclub in Antwerpen, het B.V.N.F. of "Bond voor Verantwoorde NatuurFotografie". Enkele fotograferende leden van de Vrienden van de Hoge Dijken waren er toen lid van. Zo groeide het verlangen om ook in West-Vlaanderen een fotoclub te stichten. In september 2007 werd de droom werkelijkheid en werd het N.F.H.D. "Natuur Fotografen Hoge Dijken" opgericht.
Het was meteen een schot in de roos, in geen tijd groeide het ledenaantal en de leden kwamen vanuit heel de provincie. Ons 5-jarig bestaan werd in 2012 met een grote 2-daagse manifestatie onder massale belangstelling gevierd in het Ipso Facto te Oudenburg en in de lokalen van de Hoge Dijken.
Tijdens het weekend van 25 november 2017 vierden we ons 10-jarig bestaan. Niet alleen in de lokalen van het Ipso Facto maar ook ernaast in de Arnolduszaal. Onze eigen fototentoonstelling en deze van het B.V.N.F. uit Antwerpen, de voordrachten van Jeffrey Van Daele en van Filip Van Boven, onze klankmontages, de verschillende standhouders, onze vrienden van Natuurpunt en zeker de Uilenwerkgroep, waren de moeitevan een bezoek zeker waard. De bar heeft dank zij de vele vrijwilligers, ik noem hier geen namen uit schrik er enkele te vergeten, fantastisch werk geleverd. Ook ontvingen wij een brief van de burgemeester van Oudenburg waarin hij zijn waardering voor dit evenement uitdrukt.

We mochten tijdens dat weekend een duizendtal bezoekers verwelkomen en ja zoals dikwijls, de afwezigen hadden weer eens ongelijk!

Nu starten wij weer een nieuw tijdperk onder de vleugels van "Natuurpunt Gistel-Oudenburg & Hoge Dijken". Op naar ons 15-jarig bestaan.

Patrick Pottier, voorzitter N.F.H.D..

Foto hoofding : Freddy Cordy
Foto achtergrond : Arnold Vansteene
Terug naar de inhoud