Lidmaatschap - Natuur Fotografen Hoge Dijken

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Info
LIDMAATSCHAP

Het lidgeld is vastgesteld op €10 per jaar, in de vorm van abonnement op "De Knotwilg", te storten op rekening nummer IBAN BE82 0682 0550 8368 van Natuurpunt Gistel-Oudenburg & Hoge Dijken met vermelding " DK jaartal " (bijvoorbeeld: DK 2019).
Graag willen wij er op aandringen dat nieuwe leden hun adres vermelden in 'Mededeling' van het overschrijvingsformulier.

Wil je bovenop "De Knotwilg" ook graag het Natuur.blad ontvangen? Word dan lid van Natuurpunt. Je betaald slechts €17 extra, dus €27 in totaal. Als extraatjes ben je verzekerd tijdens alle Natuurpuntactiviteiten, krijg je de Natuurpunt wandelgids (met 66 uitgestippelde wandelingen en fietstochten in de mooiste natuurgebieden van België) en korting in de Natuurpuntwinkel en bij tal van partners. Geïntreseerd? Schrijf dan €27 over naar rekeningnummer BE82 0682 05508368 van Natuurpunt Gistel-Oudenburg & Hoge Dijken.

Als lid:
    • Verbind u er zich toe om de BVNF-gedragsregels inzake verantwoorde natuurfotografie na te leven.

    • Kan u deelnemen aan de maandelijkse vergaderingen van NFHD (1ste vrijdag van de maand, tenzij anders aangegeven in de kalender).
Tijdens deze vergaderingen komt u in contact met andere natuurfotografen en kan u ervaringen uitwisselen over alle aspecten van de natuurfotografie.
U kan er uw eigen beelden tonen, andermans beelden bekijken en leren uit de opmerkingen.

  • Ontvangt u driemaandelijks het natuur- en milieutijdschrift 'De Knotwilg'.
'De Knotwilg' is het gezamelijk tijdschrift van Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen, een groep natuur verenigingen en werkgroepen.
U kan mogelijk ook een inbreng leveren aan dit tijdschrift d.m.v. beelden en/of artikels.

  • Kan u mogelijk deelnemen aan tentoonstellingen georganiseerd door NFHD.
Zo is er bv. een permanente tentoonstelling in het bezoekerscentrum waarin (afhankelijk van het aanbod) zowel foto's van de leden als van gastfotografen zullen tentoongesteld worden.

  • Kan u foto's plaatsen op de websites van NFHD.
De NFHD-website biedt haar leden de mogelijkheid om beelden te plaatsen in de ledengalerij.
In de ledengalerij kan ieder lid een 20-tal beelden plaatsen.
Op de Home pagina worden er op geregelde tijdstippen nieuwe beelden geplaatst rond een bepaald thema.
Al deze beelden blijven raadpleegbaar via de maandgalerij.

  • Kan u deelnemen aan activiteiten van de 'Vrienden van de Hoge Dijken'
Natuuruitstappen, geleide wandelingen, excursies, videotheek, 'Patrick Hirsch' bibliotheek.....
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu