Aanleveren beelden - Natuur Fotografen Hoge Dijken

Ga naar de inhoud
Pagina's ledenhoekje
Beelden maandelijkse vergadering

NFHD gebruikt tijdens de ledenvergadering een HD beamer. Ervaring heeft uitgewezen dat de beste kwaliteit wordt verkregen wanneer het geprojecteerde beeld dezelfde resolutie heeft als de beamer.
Bij normaal formaat van foto neemt men 1080pix voor de hoogte en bewaard men de verhouding.
Bij panoramische foto's neemt men 1920pix voor de breedte en bewaard men de verhouding.

Hieronder een aantal richtlijnen bij het klaarmaken van beelden voor de vergadering:

  • Werk op en gekalibreerd beeldscherm bij steeds dezelfde lichtomstandigheden.
  • Kies als kleurruimte sRGB.
  • Ga voor elke maat uit van het oorspronkelijk beeld.
  • Bij het op maat maken altijd de koppeling voor lengte en breedte behouden = verhoudingen behouden.
  • Het pixeltal ofwel voor de kortste, ofwel voor de langste zijde aanpassen. De andere zijde veranderd vanzelf naar de juiste maat.
  • Licht verscherpen na het op maat brengen, met onscherpmasker straal 0,2. De mate waarin is afhankelijk van het beeld, vermijd kunstmatige bijeffecten zoals contrastranden of glinsterende puntjes verspreid over het beeld.
  • Opslaan als jpg met kwaliteit op minstens 10.
  • Naamgeving: de naam bevat minstens initialen+Uniek nummer of benaming. Voorbeeld VSA_00A5518-1080.jpg. 1080 verwijst naar de omzetting voor HD beamer.

Hoe u uw beelden kunt hernoemen en verschalen met gratis software "Irfanview" kan u lezen in deze handleiding.


Elektronische beelden voor de vergadering worden doorgemaild, rechtstreeks naar beelden@nfhd.be (ten laatste de woensdag voor de vergadering). In uiterste nood worden er nog beelden op stick aanvaard.Hoe beelden aanleveren voor portfolio

In de portfolio mogen enkel beelden weergegeven worden die volgens de gedragsregels zijn gemaakt. Jaarlijks kunnen deze beelden vernieuwd worden.
Beelden voor portfolio kunnen meegebracht worden naar de vergadering , of opgestuurd naar beelden@nfhd.be met de vermelding Portfolio.  
De beelden worden in jpg formaat aangeleverd, zoals bij het aanleveren van beelden voor de vergadering. De beelden worden dan verschaald naar de verhouding die nodig is voor de website. Op de startpagina van de portfolio, kan indien gewenst telefoon of mailadres, of beide, geplaatst worden.
Gelieve dit expliciet te vermelden indien dat gewenst is.
Hoe beelden aanleveren voor digireeksen

Het projecteren van digireeksen kan met verschillende beamers met elk hun eigen resolutie (1024,1400,1920 px). Afhankelijk van de zaal waarin geprojecteerd wordt, zal voor één van deze resoluties gekozen worden. Omdat er veel tijd kruipt in het maken van een digireeks, zal iedere reeks onmiddelijk in de hoogste kwaliteit gemaakt worden (dus 1920 px).
De meeste programma's laten toe om, indien nodig, een bestaande reeks om te vormen naar de resolutie van de gebruikte beamer.
Om een lichte herkadrage, zoom- of zwenkeffecten nog mogelijk te maken, vragen wij om de beelden die gebruikt zullen worden in digireeksen, aan te leveren met op de langste zijde 2300 px.
Als file type verkiezen we jpg zonder compressie (= hoogste kwaliteit = kwaliteit 12 in Photoshop).
Digireeksen aanleveren

 • De maximale duurtijd is 11,5 minuten voor reeksen met ingesproken commentaar en 6,5 minuten zonder.
 • Bij diareeksen zijn uitsluitend horizontale beelden toegelaten, of samengestelde beelden die hetzelfde formaat hebben. De gebruikte beelden moeten allemaal even groot zijn en dezelfde verhouding hebben.
 • Alle series voldoen uiteraard aan de BVNF gedragsregels.
 • Reeksen worden aangeleverd als EXE, mpeg4 of M2TS-file. De exe file is makkelijk om een reeks af te spelen met computer. Met M2TS-files kan men een montage maken en op BlueRay disk branden en met BD player afspelen.
 • Hou de hoogte/breedte verhouding van heel je reeks dezelfde. (2:3 of 3:4)
 • Voor een juiste weergave moet je de beelden klaarmaken op een gekalibreerd scherm.
 • Stel je voorbereidingen niet tot het laatste uit, zodat je nog tijd hebt om de reeksen te laten proefdraaien.
 • Wees sober en functioneel met digitale kunstjes en respecteer de geest van de gedragsregels.
 • De projectie moet gaan om natuurbeelden zelf en het verhaal dat je met de beelden wil vertellen.
Beelden voor De Knotwilg

Gemakshalve houden we voor de beelden bij de artikels in De Knotwilg hetzelfde formaat aan als voor de beelden die getoond worden tijdens de vergadering.
Het aanleveren van beelden en artikels voor De Knotwilg wordt gecoördineerd door Freddy Cordy.
Terug naar de inhoud