Lidmaatschap - Natuur Fotografen Hoge Dijken

Ga naar de inhoud
Info
LIDMAATSCHAP

Het lidgeld is vastgesteld op €15 per jaar en voor koppels €25 per jaar, te storten op rekening nummer
IBAN BE67 1030 6726 1787. Gelieve op de mededeling te vermelden: lidgeld NFHD XXXX (XXXX = jaartal).
Graag willen wij er op aandringen dat nieuwe leden hun adres vermelden in 'Mededeling' van het overschrijvingsformulier.


Als lid:
    • Verbind u er zich toe om de BVNF-gedragsregels inzake verantwoorde natuurfotografie na te leven.

    • Kan u deelnemen aan de maandelijkse vergaderingen van NFHD (1ste vrijdag van de maand, tenzij anders aangegeven in de kalender).
Tijdens deze vergaderingen komt u in contact met andere natuurfotografen en kan u ervaringen uitwisselen over alle aspecten van de natuurfotografie.
U kan er uw eigen beelden tonen, andermans beelden bekijken en leren uit de opmerkingen.

  • Ontvangt u driemaandelijks het natuur- en milieutijdschrift 'De Knotwilg'.
'De Knotwilg' is het gezamelijk tijdschrift van Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen, een groep natuur verenigingen en werkgroepen.
U kan mogelijk ook een inbreng leveren aan dit tijdschrift d.m.v. beelden en/of artikels.

  • Kan u mogelijk deelnemen aan tentoonstellingen georganiseerd door NFHD.
Zo is er bv. een permanente tentoonstelling in het bezoekerscentrum waarin (afhankelijk van het aanbod) zowel foto's van de leden als van gastfotografen zullen tentoongesteld worden.

  • Kan u foto's plaatsen op de websites van NFHD.
De NFHD-website biedt haar leden de mogelijkheid om beelden te plaatsen in de ledengalerij.
In de ledengalerij kan ieder lid een 20-tal beelden plaatsen.
Op de Home pagina worden er op geregelde tijdstippen nieuwe beelden geplaatst rond een bepaald thema.
Al deze beelden blijven raadpleegbaar via de maandgalerij.

  • Kan u deelnemen aan activiteiten van de 'Vrienden van de Hoge Dijken'
Natuuruitstappen, geleide wandelingen, excursies, videotheek, 'Patrick Hirsch' bibliotheek.....
Terug naar de inhoud