Lidmaatschap - Natuur Fotografen Hoge Dijken

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Info
LIDMAATSCHAP

Door lid te worden van NFHD bent u automatisch ook lid van 'Vrienden van de Hoge Dijken'.
Het lidgeld is vastgesteld op €15 per jaar, koppels betalen samen €25, te storten op rekening nummer IBAN BE36 0682 4760 7681.
Graag willen wij er op aandringen dat nieuwe leden hun adres vermelden in 'Mededeling' van het overschrijvingsformulier.

Als lid:
    • Verbind u er zich toe om de BVNF-gedragsregels inzake verantwoorde natuurfotografie na te leven.

    • Kan u deelnemen aan de maandelijkse vergaderingen van NFHD (1ste vrijdag van de maand).
Tijdens deze vergaderingen komt u in contact met andere natuurfotografen en kan u ervaringen uitwisselen over alle aspecten van de natuurfotografie.
U kan er uw eigen beelden tonen, andermans beelden bekijken en leren uit de opmerkingen.

  • Ontvangt u driemaandelijks het natuur- en milieutijdschrift 'Het Groene Blad'.
'Het Groene Blad' is het gezamelijk tijdschrift van Houtlandse milieugroep, De Ruidenberg, Natuurpunt Gistel-Oudenburg en Vrienden van de Hoge Dijken.
U kan mogelijk ook een inbreng leveren aan dit tijdschrift d.m.v. beelden en/of artikels.

  • Kan u mogelijk deelnemen aan tentoonstellingen georganiseerd door NFHD.
Zo is er bv. een permanente tentoonstelling in het bezoekerscentrum waarin (afhankelijk van het aanbod) zowel foto's van de leden als van gastfotografen zullen tentoongesteld worden.

  • Kan u foto's plaatsen op de websites van NFHD.
De NFHD-website biedt haar leden de mogelijkheid om beelden te plaatsen in de ledengalerij.
In de ledengalerij kan ieder lid een 20-tal beelden plaatsen.
Op de Home pagina worden er op geregelde tijdstippen nieuwe beelden geplaatst rond een bepaald thema.
Al deze beelden blijven raadpleegbaar via de maandgalerij.

  • Kan u deelnemen aan activiteiten van de 'Vrienden ven de Hoge Dijken'
Natuuruitstappen, geleide wandelingen, excursies, videotheek, 'Patrick Hirsch' bibliotheek.....
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu